Research Institute Child Development and Education

Onderzoek

Research Institute of Child Development and Education

Het doel van het onderzoeksinstituut is het verwerven en ontwikkelen van wetenschappelijke kennis op het gebied van pedagogiek en onderwijskunde en deze kennis te verspreiden binnen en buiten de wetenschap.

Het Research Institute of Child Development and Education heeft twee onderzoeksprogramma's; Child Development’ en ‘Education’.

Child Development

Het onderzoeksprogramma Child Development (RPCD) omvat empirisch onderzoek naar cognitieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling en de effecten van omgevingsfactoren en interventies op de ontwikkeling en het gedrag (normaal en abnormaal) van kinderen en adolescenten. 

Education

Het onderzoeksprogramma 'Education' omvat empirisch onderzoek over leren, leerproblemen, instructie, de effecten van kenmerken van de lerende, specifieke onderwijskundige interventies en omgevingsfactoren op het verwerven en ontwikkelen van cognitieve and social-emotionele vaardigheden.

Gepubliceerd door  RICDE

25 november 2013