Research Institute Child Development and Education

Wetenschappelijke studie naar de kwaliteit van het LIJ

Een onderzoek naar de kwaliteit van de vragenlijst Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen

De Universiteit van Amsterdam onderzoekt de kwaliteit van de vragenlijst Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). De resultaten van dit onderzoek helpen om de kwaliteit van het LIJ te verbeteren.

Wat is het LIJ?

De vragen in het LIJ gaan over een jongere die verdacht wordt van een delict. Een raadsmedewerker van de Raad voor de Kinderbescherming  praat met deze jongere, met de ouders en met  andere bekenden van de jongere.  De raadsmedewerker houdt deze gesprekken om een goed beeld van de jongere te krijgen:  Wat zijn de zaken die niet goed gaan?  Wat zijn de zaken die juist wel goed gaan? Wat is de kans dat de jongere nogmaals de overtreding begaat? Na de gesprekken vult de raadsmedewerker de vragen van het LIJ in. Het ingevulde LIJ  geeft een goede beschrijving van de jongere en zijn omgeving. De officier van justitie gebruikt het LIJ om een besluit te maken over de strafeis, hulp en maatregelen

Wat is de kwaliteit van de vragen in deze studie?

Deze studie onderzoekt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) van de het LIJ. De IBB is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de vragen, maar niet het enige onderdeel. De IBB is belangrijk wanneer iemand een situatie moet beoordelen. Bijvoorbeeld,  Gijs van 17 zegt dat hij 2 glazen bier per week drinkt. De raadsmedewerker moet daarna bij de volgende vraag een antwoord aankruisen:

Hoeveel drinkt Gijs?

Niet

Weinig

Matig

Veel

Zeer veel

 

Het antwoord op deze vraag kan tussen de raadsmedewerkers verschillen. De ene raadsmedewerkers vindt 2 glazen per week misschien matig , maar een andere raadsmedewerker vindt 2 glazen per week misschien zeer veel.  De IBB geeft aan in welke mate de antwoorden verschillen. Als de  antwoorden overeenkomen  is de IBB hoog, als de antwoorden op de vragen verschillen is de IBB laag.  Als de IBB te laag is betekent dat de kwaliteit van de vraag niet goed is, en moet worden aangepast. Een aangepaste vraag zou kunnen zijn:

Hoeveel glazen alcohol drinkt Gijs per week?

0

Minder dan 1

1

2-3

Meer dan 3

 

Bij de aangepaste vraag is het direct duidelijk dat Gijs in de categorie 2-3 valt.

Waarom deze studie?

Voor zowel justitie als de jongere is een hoge IBB belangrijk.  Het LIJ wordt gebruikt om advies te over de strafeis,  hulp en maatregelen. Het is belangrijk dat de kwaliteit van de vragen zo goed is dat het niet uitmaakt welke raadsmedewerker het LIJ invult. Het moet voor jongere niet uitmaken met welke raadsmedewerker hij spreekt. Het moet voor de officier van justitie niet uitmaken van welke raadsmedewerker de strafeis komt.

Gepubliceerd door  RICDE

16 juni 2017