Research Institute Child Development and Education

Onderzoek naar Home-Start en oudertrainingen

Opvoedingsondersteuning

Huidig onderzoek

Op 1 september 2008 is het onderzoek gestart dat zal gaan kijken naar de effecten van Home-Start wanneer er naast dit programma ook een oudertraining aan ouders wordt aangeboden. De oudertraining waarvoor in dit onderzoek is gekozen is die van het programma Triple P.

Het doel is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe verschillende opvoedingsondersteunende programma's bijdragen aan ondersteuning van ouders die extra steun kunnen gebruiken in de opvoeding.

Het programma Triple P

Wie kent ze inmiddels nog niet de posters verspreid door o.a. Amsterdam waarop kinderen en/of ouders in verschillende pedagogische situaties en in verschillende gemoedstoestand staan afgebeeld met in blauw de woorden: Blijf positief! gedrukt.

Deze posters maken deel uit van het opvoedingsondersteunende programma Triple P.

Hieronder enige informatie aangaande het programma afkomstig van de website van het NJi..

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma, een van origine Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. Het is een laagdrempelig en integraal programma met als doel de preventie van (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen door het bevorderen van competent ouderschap.

Classificatie uitkomsten Nederlandse effectstudies:
Geen studies voorhanden

Het algemene doel van Triple P is de preventie van (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen door het bevorderen van competent ouderschap en zelfvertrouwen van ouders. Triple P beoogt:

 • Competenter opvoedingsgedrag bij het omgaan met gedrags- en faseproblemen
 • Minder gebruik van dwingende en negatieve disciplinevormen
 • Betere communicatie over opvoedingskwesties tussen ouders onderling en tussen ouders en kind
 • Minder opvoedingsstress.

Triple P is de Nederlandse variant van het Australische Positive Parenting Program. De interventie onderscheidt vijf niveaus van ondersteuning die zijn afgestemd op de verschillende behoeften van gezinnen. Samen bieden zij een samenhangend systeem van interventies dat ouders voorziet van de gewenste informatie en steun bij de opvoeding. De vijf niveaus van ondersteuning zijn:

 1. Voorlichting en informatie via de media en andere informatiebronnen
 2. Korte individuele voorlichtingsgesprekken over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.
 3. Gericht advies bij specifieke zorgen over het gedrag en/of de ontwikkeling van het kind.
 4. Training in opvoedingsvaardigheden bij ernstige gedragsproblemen van het kind.
 5. Gezinsinterventie bij ernstige gedragsproblemen gecombineerd met overige gezinsproblemen.

In Nederland worden in een proefimplementatie alle vijf interventieniveaus getest. Deze proefimplementatie richt zich alleen op ouders van kinderen 0-12 jaar.

Er zijn geen Nederlandse effectstudies naar Triple P beschikbaar. Het interventieprogramma bevindt zich nog in de proefimplementatiefase.
Bron: http://www.nji.nl/eCache/DEF/49/756.cmVjb3JkbnI9NjY.html

Voor meer informatie over het programma Triple P verwijzen wij naar:

Het onderzoek

Deelnemende ouders zullen ‘at random' (willekeurig) zowel Home-Start als de oudertraining aangeboden krijgen. De andere ouders krijgen alleen Home-Start aangeboden. Aan de hand van vragenlijsten, dagboekjes en verslagen van de aangeboden hulp, die zowel door ouders als door vrijwilligers en beroepskrachten worden ingevuld, wordt gekeken naar de effecten van de programma's. Het onderzoek richt zich op ouders die hulp zoeken voor een kind in de leeftijd van 1,5-3,5 jaar.

Net als het voorgaande onderzoek zal ook dit evaluatieonderzoek landelijk worden geïmplementeerd. Tot nu toe nemen de volgende regio's deel aan het onderzoek:

 • Amsterdam: stadsdelen Noord, Oud-Zuid, Westerpark, Osdorp/Slotervaart, Oost/Watergraafsmeer, Zuider-Amstel, Bos en Lommer/de Baarsjes.
 • Amstelveen
 • Den Bosch
 • Dordrecht
 • Haarlemmermeer/Hoofddorp
 • Hengelo
 • Leiden
 • Purmerend
 • Utrecht
 • Twente en Borne
 • Rotterdam
 • Almere
 • Lelystad
 • Enschede
 • Zutphen
 • Dronten

Mogelijk wordt dit aantal locaties nog uitgebreid. Hoe meer regio's deelnemen aan het onderzoek, des te meer gezinnen kunnen worden meegenomen in het onderzoek. Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van het programma is het belangrijk dat er een representatief aantal gezinnen deelneemt aan het onderzoek. Op het moment nemen reeds 90 gezinnen deel aan het onderzoek.

Het slagen van onderzoek is afhankelijk van een goed uitgewerkt onderzoeksvoorstel, maar nog meer van zijn respondenten. Vandaar dat ouders, vrijwilligers en beroepskrachten worden opgeroepen om deel te nemen aan bovenstaand beschreven onderzoek.

Gepubliceerd door  RICDE

8 november 2013