Research Institute Child Development and Education

Informatie over Home-Start vrijwilligers

Onderzoek naar Opvoedingsondersteuning

De dataverzameling is nog niet afgerond. Inmiddels is een groot deel van de benodigde gegevens verzameld, maar de gegevens van de laatste gezinnen zullen pas in december 2009 binnen zijn. Het zal dus nog wel even duren voordat wij de resultaten van dit onderzoek kunnen presenteren (en uitspraken kunnen doen over effectiviteit). De afronding van dit onderzoek zal onder leiding van Eva Smallegange gebeuren.

Klik op het plaatje voor een groter formaat.

Op deze pagina kunt u enkele kenmerken van de Home-Start vrijwilligers vinden die meewerkten aan dit onderzoek. De vrijwilligers van de Home-Start gezinnen die meededen aan het onderzoek zijn gevraagd om op twee momenten een vragenlijst in te vullen. Ook hielden zij in een logboekje bij op welke manier ze het gezin ondersteund hebben.

Gepubliceerd door  RICDE

8 november 2013