Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Hoe komt het dat sommige kinderen geen aansluiting bij anderen vinden en zich eenzaam, depressief of angstig voelen? Waardoor zijn sommige jongeren steeds opnieuw het middelpunt van gewelddadige opstootjes en criminaliteit? Zijn zulke problemen effectief te voorkomen en te behandelen?

Onze onderzoeksgroep zoekt de sleutels om problematische ontwikkeling te begrijpen en te behandelen. Die sleutels vinden wij door eerst na te gaan welke factoren problematische ontwikkeling veroorzaken en in stand houden. Dat zijn bijvoorbeeld kenmerken van kinderen zelf die hen gevoeliger maken voor tegenslag; ongunstige sociale interacties in gezinnen, schoolklassen en vriendengroepen; en problematische sociale denkpatronen die daardoor bij kinderen kunnen ontstaan.

Daarna gebruiken wij onze kennis van deze factoren om behandelingen te ontwikkelen en te onderzoeken hoe we deze zo effectief mogelijk kunnen maken. Zo ontwikkelden en toetsten wij behandelingen bij o.a. opvoedingsproblemen, angsten, dwang, agressieve gedragsproblemen, pesten, slaapproblemen, en met gezinnen met een opeenstapeling van problemen. Deze behandelingen worden nationaal en internationaal gebruikt door kinderen, ouders, leerkrachten en clinici, met bewezen blijvende voordelen.

Tegelijk weten we dat kinderen en gezinnen nog lang niet altijd op tijd passend ondersteund worden, en dat de effecten van behandelingen veel beter moeten kunnen dan nu het geval is. Wij blijven dus voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten om ons verder te helpen.

Prof. dr. B. (Bram) Orobio de Castro

Hoofd Onderzoeksgroep Kinder- en Jeugdhulp

Onderzoeksprojecten

 • YourSkills: Met Virtual Reality ontdekken en beïnvloeden van processen achter agressief gedrag van kinderen

  Agressieve gedragsproblemen zijn schadelijk voor kinderen en hun omgeving. Om agressie te behandelen zijn vooral emotionele processen die direct aan een agressieve gedraging vooraf gaan belangrijk. In dit project worden deze processen bij kinderen met gedragsroblemen achterhaald en beinvloed in een virtual reality omgeving. Zodoende wordt agressief gedrag effectiever behandeld.

  Zie yourskillstraining.nl voor meer informatie.

  • Looptijd: 2016- 2021
  • Gefinancierd door: een NWO VICI subsidie aan prof. Bram Orobio de Castro

  Uitvoerder/onderzoekers prof. dr. Bram Orobio de Castro, in samenwerking met CleVR, Altrecht, GGZ Delfland, GGZ Noord-Nederland, Levvel, Opvoedpoli, RioZorg, en Youz. Ons team bestaat uit Sophie Alsem (AIO), Rogier Verhoef (AIO), Anouk van Dijk (UD), Esmee Verhulp (UD), Janna v Keulen (Ass), Sander Thomaes (promotor) en Bram Orobio de Castro (hoofdonderzoeker), in samenwerking met deelnemende kinderen, ouders en clinici.

  Prof. dr. B. (Bram) Orobio de Castro

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programme group: Developmental psychopathology

 • De wortels van ongelijkheid in het onderwijs

  Over heel de wereld zien we een groeiende ongelijkheid in het onderwijs. Kinderen uit lagere sociaaleconomische klassen presteren steevast slechter dan kinderen uit hogere sociaaleconomische klassen. Hoe kan dat? En hoe kunnen we deze ongelijkheid verhelpen? Tijdens mijn fellowship ga ik mijn expertise op het gebied van zelfbeeldontwikkeling toepassen op het probleem van onderwijsongelijkheid. Mijn onderzoek laat zien dat kinderen vanaf jonge leeftijd een beeld vormen van zichzelf en hun vaardigheden. Welke rol speelt dit zelfbeeld in het ontstaan en voortbestaan van ongelijkheid? Het huidige onderzoek is een eerste stap om dit idee te exploreren. Ik zal daarbij gebruikmaken van methoden uit verschillende vakgebieden (bijvoorbeeld pedagogiek, psychologie, sociologie, economie en onderwijskunde)

  Dr. E. (Eddie) Brummelman

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programme group: Developmental psychopathology