For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
PhD programme

PhD Vacancies

Please find our latest openings for PhD positions on this page.

Promovendus Diversiteit & Kritisch Burgerschap

0,8 – 1,0 fte 

Please note: This position is open to speakers of the Dutch language only. 

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool iPabo werken samen aan de oplossing van vraagstukken die spelen in het basisonderwijs en binnen de lerarenopleiding. Onderzoek in opleidingsonderwijs levert daaraan een belangrijke bijdrage. Ten behoeve van onderzoek naar concrete vraagstukken op het terrein van spelend en onderzoekend leren zijn wij op zoek naar een Promovendus Diversiteit & Kritisch Burgerschap voor 0,8 – 1,0 fte.

 

 • Lees de volledige vacature

  Het onderzoek

  Net als andere instituties in de samenleving loopt het (opleidings)onderwijs het gevaar om, vaak onbewust en ongewild, ongelijkheid voort te zetten. Hierdoor krijgen niet alle kinderen en studenten dezelfde kansen.

  Dit promotieonderzoek beoogt nadrukkelijk bij te dragen aan het vergroten van kansengelijkheid in het (opleidings)onderwijs. Het promotieonderzoek wil ondersteunend zijn aan het doorbreken van mogelijke structuren van ongelijkheid binnen het opleidingsonderwijs en basisonderwijs.

  Daarbij richt het onderzoek zich vooral op het bevorderen van het bewustzijn bij (aanstaand) leraren van kansenongelijkheid in het (opleidings)onderwijs en het doen van handreikingen om kansengelijkheid te bevorderen.  De belangrijkste vraagstelling in het onderzoek is hoe lerarenopleiders dit bewustzijn via hun onderwijs kunnen vergroten. En hoe lerarenopleiders (aanstaand) leraren van daaruit kunnen ondersteunen bij het komen tot nieuw handelen in hun klas en op hun school?

  Organisatie van het onderzoekstraject

  De beoogde promotie zal plaatsvinden bij het Research Institute of Child Development and Education van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, aan de Universiteit van Amsterdam. Als promovendus participeer je in ieder geval in onderzoeksgroepen aan de UvA en Hogeschool iPabo en trekt hierbij ook op samen met andere promovendi. Het promotietraject wordt begeleid door een multidisciplinair team. De ‘dagelijkse’ begeleiding wordt verzorgd vanuit Hogeschool iPabo.

  Functie-inhoud

  • uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief, wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Diversiteit & Kritisch Burgerschap;
  • schrijven van Engelstalige onderzoeksartikelen die ingediend worden bij internationale wetenschappelijke tijdschriften voor peer-reviewed artikelen en die zullen uitmonden in een wetenschappelijk proefschrift;
  • schrijven van Nederlandstalige, informatieve artikelen voor de praktijk over de uitkomsten van het onderzoek.
  • geven van onderwijs (in totaal maximaal 7,5 % van de aanstelling) op de UvA en Hogeschool iPabo, deels bestaand uit begeleiden van individuele studenten die bijdragen aan het onderzoek.

  Functie-eisen

  • (Research-) Masteropleiding in de maatschappij- of gedragswetenschappen (pedagogiek, onderwijswetenschappen, psychologie, sociologie) of goedkeuring van de commissie om de MA-thesis te verdedigen;
  • zeer goede kennis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden van onderzoek;
  • affiniteit met Diversiteit & Kritisch Burgerschap binnen opleidingsonderwijs;
  • uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden voor de interactie met het onderwijsveld;
  • ervaring met onderwijs-gerelateerd onderzoek, bij voorkeur in het opleidingsonderwijs en/of primair onderwijs.

  Arbeidsvoorwaarden

  Als promovendus verricht  je voor 1,0 fte (gedurende 4 jaar) of  0,8 fte (gedurende vijf jaar)  wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Diversiteit & Kritisch Burgerschap in het opleidingsonderwijs.

  Na je eerste arbeidsovereenkomst van een jaar en een positieve beoordeling wordt de aanstelling, afhankelijk van de omvang verlengd met 3 of 4 jaar. Inschaling vindt plaats als docent-onderzoeker in schaal 10 conform de CAO-HBO.

  Contactinformatie

  Heb je belangstelling voor deze functie?  De co –promotor of promotor geven je graag antwoord op functie-inhoudelijke vragen. Je kunt hen bereiken via m.leygraaf@ipabo.nl (co-promotor) of m.l.l.volman@uva.nl (promotor).

  Sollicitaties

  Je kunt tot en met 1 mei 2020 reageren op deze vacature middels een motivatiebrief en cv gericht aan mw. Andrea Pereboom, personeelsadviseur, a.pereboom@ipabo.nl.

  De gesprekken vinden, vanwege de Corona-maatregelen, digitaal plaats in de week van 11 mei 2020.

  Dit promotietraject wordt gefinancierd door twee steunstichtingen: de Stichting Katholieke Opleidingsinstituten voor Onderwijsgevenden Amsterdam e.o. en de Stichting tot Steun bij Opleiding en Begeleiding van Leerkrachten in het Christelijk Basisonderwijs.