Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het Research Centre for Curriculum Studies (RCCS) is een nieuw samenwerkingsverband tussen Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de UvA. Het doel van deze samenwerking is om factoren die curriculumkeuzeprocessen beïnvloeden inzichtelijk te maken en deze processen te verbeteren.

Wat gaat het Research Centre for Curriculum Studies doen?

Mensen en organisaties dragen op verschillende schaalniveaus bij aan de invulling  van het curriculum (leerplan). Zij geven antwoord op de vraag: ‘wat dienen leerlingen te leren in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs? Denk aan discussies over taal- en rekenniveaus, praktijkgerichte programma’s, burgerschap, digitale geletterdheid en gelijke kansen. Maar hoe bepalen zij wat er in de landelijke kaders (kerndoelen en examenprogramma’s) komt en hoe geven scholen en docenten dit vorm in de onderwijspraktijk?

Inzicht in deze keuzeprocessen en het verbinden van mensen, organisaties en schaalniveaus biedt kansen voor het verbeteren ervan. Vanuit praktische en theoretische invalshoeken is het interessant om te kijken naar: het verbinden van mensen, organisaties en processen, ondersteunen van de benodigde curriculumbekwaamheden, verbeteren van de onderwijskwaliteit en leer- en werkmotivatie.

Binnen het RCCS werken onderzoekers op het gebied van onderwijswetenschappen en vakdidactiek in het alfa-, bèta- en gammadomein samen en zorgen zij voor:

 1. de verbinding tussen de onderwijswetenschappelijke en vakdidactische disciplines,
 2. de verbinding tussen perspectieven op het macro-, meso- en microniveau van het onderwijs
 3. en richten zij zich op het proces van curriculumontwikkeling en curriculuminhoud. Daarbij is structurele aandacht voor het wat en het waartoe van het curriculum in het Nederlands funderend onderwijs, dat de basis van de ontwikkeling van onze samenleving legt.

Meer informatie kunt u vinden in de startnotitie van het RCCS.

Betrokken onderzoekers en stuurgroep

Betrokken onderzoekers

 • Prof. dr. Arthur Bakker, hoogleraar Didactiek en Curriculum in het Bètadomein
 • Prof. dr. Carla van Boxtel, hoogleraar Vakdidactiek, in het bijzonder geschiedenisonderwijs, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Frank Cornelissen, Programmagroepleider en manager masterprogramma Onderwijswetenschappen, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Bert Slof, expert curriculumontwikkeling en -onderzoek, SLO
 • Dr. Yvette Sol, expert curriculumonderzoek, SLO
 • Dr. Marjon Tammenga,  expert curriculumonderzoek, SLO
 • Drs. Robin Willemsen, expert curriculumonderzoek, SLO

Stuurgroep

 • Prof. dr. Frans Oort, directeur van het met de afdeling POW geassocieerde Research Institute of Child Development and Education, UvA
 • Prof. dr. Monique Volman, voorzitter van de afdeling POW, UvA
 • Drs. Sanne Tromp, directeur Kennis en Innovatie, SLO
 • Dr. Mark Gellevij, manager afdeling Advies & Onderzoek, SLO