Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Podcast Over Onderwijs & Opvoeding

Research Institute Child Development and Education

In de podcast Over Onderwijs & Opvoeding delen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Wat weten we over het leren en ontwikkelen van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen? Welke factoren spelen hierin een rol en hoe kunnen we deze beïnvloeden?

Podcast Over Onderwijs & Opvoeding

Deze inspirerende podcast richt zich op professionals en beleidsmakers, en iedereen die meer wil weten over onderwijs en opvoeden. Podcastmaker Tjip de Jong gaat hiervoor in gesprek met onderzoekers van het Research Institute of Child Development and Education aan de Universiteit van Amsterdam en met externe experts.

 

#9 Het scheiden van broers en zussen bij een gezamenlijke uithuisplaatsing

Over de consequenties van het gescheiden plaatsen van kinderen is nog weinig bekend. Op basis welke  overwegingen wordt zo'n besluit genomen? In deze aflevering staat het gescheiden plaatsen van broers en zussen bij gezamenlijke uithuisplaatsing centraal. Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat 35-50% van de broers en zussen gescheiden werden geplaatst, maar hierbij was niet duidelijk of deze gescheiden plaatsingen kwamen door praktische belemmeringen of door contra-indicaties voor het samen plaatsen.

Uithuisplaatsing is een ingrijpend laatste redmiddel om ervoor te zorgen dat het kind veilig is en zich goed kan ontwikkelen, of om een kind een behandeling te geven die anders niet mogelijk is. Bij een uithuisplaatsing is het advies is om broers en zussen waar mogelijk samen te plaatsen. Forensisch orthopedagogen van de Universiteit van Amsterdam onderzochten hoe vaak broers en zussen toch worden gescheiden en wat hiervan de redenen zijn.

Hierover gaan we verder in gesprek met Isidora Stolwijk, junior-onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, Kimberly Putnam, jeugdconsulent op gemeentelijk niveau en Bjorn Ridderbos. Hij zat sinds zijn negende in de pleegzorg en verbonden geweest aan de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), specifiek Jongwijs, een dochterorganisatie om jongeren de pleegzorg te laten vertegenwoordigen.

Voor meer informatie over het onderzoek naar gescheiden uithuisplaatsing:

 

#8 Leren redeneren over maatschappelijke vraagstukken

Er komt in het middelbaar onderwijs steeds meer nadruk op het leren redeneren over maatschappelijke vraagstukken. Hier horen bekwaamheden bij als kritisch kunnen denken, causaal redeneren en bijvoorbeeld het op waarde kunnen schatten van beschikbare informatie en bronnen. Dit leerproces begeleiden vraagt veel van docenten.

Er zijn nog maar weinig onderwijsmaterialen beschikbaar voor deze complexe vaardigheid die leerlingen en docenten kunnen ondersteunen. In deze podcast komen verschillende methodes en aanpakken voorbij, die onderbouwd worden met methodologie, onderwijsvisie en voorbeelden.

In de studio zijn Floor Rombout, filosofiedocent op het Hermann Wesselink College in Amstelveen, Thomas Klijnstra, docent maatschappijleer op het Adriaan Roland Holst college in Hilversum en vakdidacticus maatschappijleer aan de Universiteit van Amsterdam en Gerhard Stoel, universitair docent gamma didactiek aan de Radboud Docentenacademie in Nijmegen.

Voor meer informatie check de volgende links:

 

#7 Innovaties in de jeugdzorg: veilig oefenen met een virtual reality bril

Het zijn twee begrippen die je misschien niet snel aan elkaar zult koppelen: innovaties en jeugdzorg, maar het tegendeel is waar. Denk bijvoorbeeld aan een online wereld waar kinderen middels een rollenspel kunnen oefenen met de ondersteuning van een behandelaar. Of het gebruik van virtual reality om heel specifiek hulp te kunnen bieden wanneer een kind aggressief begint te worden. Dat is de vraag in deze podcast: hoe werkt dit in de praktijk? En hoe doe je hier als wetenschapper onderzoek naar? 


#6 Hoe geef je als school invulling aan burgerschap?

Remmert Daas, Edwin Slijkhuis en Marian van den Berge praten over de nieuwe wet ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen die halverwege 2021 in werking gegaan en die scholen verplicht om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs. Wat wordt daaronder verstaan en hoe gaan scholen om met onderwerpen als democratie, vrijheid van meningsuiting, homoseksualiteit en bijvoorbeeld antisemitisme of vreemdelingenhaat? Met de recente coronapandemie is deze uitdaging misschien nog wel scherper zichtbaar geworden. 

  
#5 Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam - project ‘Gelijke onderwijskansen’

In deze podcast gaat Tjip de Jong in gesprek over de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) en specifiek over het project ‘Gelijke onderwijskansen’. Het is een bijzonder samenwerkingsinitiatief van basisscholen in Amsterdam, Zaandam en Almere samen met de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut. Het doel is om in co-creatie interventies te ontwikkelen die in basisscholen een positief effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs.

   
#4 Seksuele en genderdiversiteit: Kunnen we met Paarse Vrijdag heteronormativiteit doorbreken?

De 2e vrijdag van december is het Paarse Vrijdag. Op veel scholen wordt er dag stilgestaan bij seksuele en genderdiversiteit. Het doel van deze actiedag is om LHBTIQ+-jongeren te laten weten dat ze oké zijn en erbij horen. Aanleiding voor een gesprek met wetenschappers Loes van Rijn-van Gelderen, Laurens Buijs en Henny Bos over inclusie, gender en diversiteit op school en in de leefomgeving van kinderen.

  
#3 Spreken we op school alleen Nederlands, of maken we gebruik van meertaligheid in de klas?

Joana Duarte, Ellen-Rose Kambel, Eke Krijnen bespreken meertaligheid in het onderwijs. In het klaslokaal in Nederland wordt in de regel Nederlands gesproken. Ook door kinderen die andere talen beheersen. Voor veel mensen staat dit niet ter discussie, maar het is de vraag of dit zo logisch is. Want waarom zouden we de thuistalen van kinderen niet ook benutten in de klas?

 
#2 Onderwijs en opvoeding tijdens coronacrisis: wat doet onderwijs op afstand met docenten en leerlingen?

Frank Cornelissen, Geertjan Overbeek en Floor van Rooij bespreken de gevolgen van de coronacrisis voor school, ouder, kind en hulpverlening. Hoe gaven leerkrachten vorm aan het onderwijs op afstand en hoe heeft dit het welbevinden van leerlingen beïnvloed?

 
#1 Welk effect heeft de coronacrisis gehad op de veerkracht en kansen(on)gelijkheid van jongeren en volwassen?

Lisa Gaikhorst, Femke Scheffers en Levi van Dam gaan dieper in op het welzijn van leerlingen in het basisonderwijs en bespreken de effecten van social distancing op jongeren en volwassenen. Wat is er de komende periode nodig om de kansengelijkheid te verbeteren en welke interventies zijn veelbelovend voor het welzijn en welbevinden van jongeren?

 
Luister de podcast in je favoriete podcast-app