For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. L. (Louise) Elffers

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Programme group: Educational Sciences
Photographer: Cora Hendriks

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 127
Postal address
 • Postbus 15776
  1001 NG Amsterdam
Contact details
 • Over Louise Elffers

  Over Louise Elffers

  Louise Elffers is als onderzoeker verbonden aan de programmagroep Onderwijswetenschappen aan de UvA. Zij is tevens lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een initiatief van de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen in de stad (UvA, VU, HvA en Inholland). Haar onderzoek is gericht op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met vraagstukken rond kansengelijkheid in het onderwijs.

  Voor een overzicht van publicaties kan het beste het tabblad Kernpublicaties worden aangehouden. (Het tabblad 'publicaties' biedt een automatisch gegenereerd overzicht van output in een onoverzichtelijke indeling). De maandelijkse columns voor Didactief zijn hier open access te lezen

  Louise is op dit moment onderzoeksleider van de volgende landelijke onderzoeksprogramma's:

  • Koersen op kansengelijkheid: van collectief actieprobleem naar collectief actienetwerk - Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 2021 - 2025
  • Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort - een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland - Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 2019 - 2023
  • Aanvullend onderwijs - Nationale Wetenschapsagenda 2018 - 2020

  Zij begeleidt momenteel de volgende promovendi:

  • Daury Jansen - Schaduwonderwijs in Nederland
  • Ayça Alayli - Inequality of educational opportunity across the transition from primary to secondary education in the Netherlands
  • Lieve Heijsters - De kansenstructuur op weg naar het hoger onderwijs
  • Per 1 juni 2021 start een nieuwe promovendus op het project Koersen op kansengelijkheid

   

 • Kernpublicaties

  Kernpublicaties in chronologisch overzicht

  Jansen, D., Elffers, L. & Jak, S. (2021). A cross-national exploration of shadow education use by high and low SES families. International Studies in Sociology of Education.

  Elffers, L. (2021). Onderwijs als de grote ongelijkmaker: gelijkheid en onderscheid in de meritocratische samenleving. in: C. Brummer & A. Groen (red.). Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Amsterdam: Boom Uitgevers.

  Janssen, D., Elffers, L. & Volman, M.L.L. (2020). A place between school and home: exploring the place of shadow education in students' academic lives in the Netherlands. Orbis Scholae 14 (2), 39-58.

  Elffers, L. (2020). Gelijke kansen bestaan niet. in: J. von Graevenitz & M. Visser (red.), Urban Onderwijs. Amsterdam: Stuido Noodzaak.

  Elffers, L. (2020). Onderwijs als de grote ongelijkmaker. idee (208).

  Elffers, L. (2019). Een onzekere wedstrijd op een oneerlijk speelveld: hoe keren we het tij in de onderwijscompetitie? Jaarboek Sociale Vraagstukken 2019.

  Elffers, L. & Jansen, D. (2019). De opkomst van schaduwonderwijs. Didactief online: https://didactiefonline.nl/artikel/de-opkomst-van-schaduwonderwijs.

  Elffers, L. (2019). Het is het stelsel stupid! Grenzen aan de houdbaarheid van ons selectieve onderwijsstelsel. S&D 76 (3), 38 - 46.

  Elffers, L. (2019). Het kopen van kansen: de inzet van schaduwonderwijs in de onderwijscompetitie. in: H. van de Werfhorst & E. van Hest (red.) Gelijke kansen in de stad. Amsterdam: Amsterdam University Press.

  Elffers, L., Fukkink, R. & Oostdam, R. (2019). De ontwikkeling van leerlingen naar eigen aard en aanleg: van Kohnstamms personalisme naar de huidige roep om meer maatwerk in het onderwijs. Pedagogische Studiën 95, 341-352.

  Elffers, L. & Jansen. D. (2019). De opkomst van schaduwonderwijs in Nederland: wat weten we en welke vragen liggen nog open? Amsterdam: UvA (NRO-eindrapport).

  Elffers, L., Fukkink, R., Jansen, D., Helms, R., Lusse, M., Timmerman, G. & Fix, M. (2019). Aanvullend onderwijs: leren en ontwikkelen naast de school. Een verkennende schets van het landschap van aanvullend onderwijs in Nederland. Amsterdam / Rotterdam / Groningen: NWA.

  Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid van het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk. Amsterdam: HvA.

  Elffers, L., & Vervoort, M. H. M. (2018). Op weg naar het HBO. Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften. Amsterdam: HvA.

  Vervoort, M., Diepen, M. van & Elffers, L. (2018). "We staan aan de wieg van iets moois". Eerste ervaringen en opbrengsten van het Keuzedeel Voorbereiding hbo. Amsterdam: HvA.

  Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press. http://nl.aup.nl/books/9789462983250-de-bijlesgeneratie.html

  Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. in: F. Glastra & D. van Middelkoop (eds.) Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie. Delft: Eburon.

  Vervoort, M. & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: de rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 36 (1).

  Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom. in: Hoogeveen, K., Jepma, I. J. & Studulski, F. (eds.). Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Utrecht: Sardes

  Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 35 (1).

  Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: een stelselmatig struikelblok. in: R. van Schoonhoven, J. Maarse & F. Studulski (red). Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo. Utrecht: Sardes

  Elffers, L. (2017). Position paper Schaduwonderwijs t.b.v. ronde tafel Tweede Kamer der Staten-Generaal. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z01159&did=2017D02385

  Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. in: R. Fukkink & R. Oostdam  (red.). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho.

  Elffers, L. (2016). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Een ketenbenadering. Amsterdam: HvA (lectorale rede) http://www.hva.nl/binaries/content/assets/hva/lectorale-redes/boekjes/boekje-lectorale-rede-louise-elffers_klein.pdf

  Dronkers, J., Elffers, L.,  Werfhorst, H. van de, Velden, R. van der & Karsten, S. (2016). Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen. S & D. 73 (2), 48-55.

  Elffers, L. Fischer, M. & Werfhorst, H. van de (2015). De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case stud. Pedagogische Studiën (92) 6, 413-433.

  Werfhorst, H. van de, Elffers, L. & Karsten, S. (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken, burgerschap. Meppel: Ten Brink.

  Elffers, L. (2015). Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore? Maastricht: ROA.

  Elffers, L. (2013). The formation and realization of educational expectations across the transition to senior vocational education in the Netherlands. in: J. Seifried & E. Wüttke (eds.) Transitions in vocational education. Olpaden/Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich.

  Elffers, L. (2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands. in S. de Groof & M. Elchardus (eds). Early school leaving and youth unemployment. Leuven/Amsterdam: LannooCampus / Amsterdam University Press.

  Elffers, L. (2012) . One foot out the school door? Interpreting the risk for dropout upon the transition to post-secondary vocational education. British Journal of Sociology of Education 33 (1), 41-61.

  Elffers, L. (2012). Staying on track: behavioral engagement of at-risk and non-at-risk students in postsecondary vocational education. European Journal of Psychology of Education. DOI 10.1007/s10212-012-0128-3.

  Elffers, L. & Oort, F.J. (2012). Great expectations: students' educational attitudes upon the transition to post-secondary vocational education. Social Psychology of Education. DOI 10.1007/s11218-012-9192-4.

  Elffers, L., Oort, F.J., & Karsten, S. (2012) - Making the connection: The role of social and academic school experiences in students' emotional engagement with school in post-secondary vocational education. Learning and Individual Differences, 22 (2), 242-250.

  Elffers, L. (2011) - The transition to post-secondary vocational education: students' entrance, experiences, and attainment. Enschede: Ipskamp Drukkers (proefschrift) https://dare.uva.nl/search?identifier=f8a45b54-d056-466f-98bb-4b51c1c2264b

   

 • Loopbaan Louise Elffers

  Beknopt overzicht loopbaan Louise Elffers

  • 2020 - heden: directeur Kenniscentrum Ongelijkheid Amsterdam
  • 2015 - heden: lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam
  • 2020 - heden: onderzoeker Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  • 2015 - 2020: universitair docent Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  • 2013 - 2015: onderzoeker Academische Werkplaats Onderwijs (samenwerkingsverband Universiteit Maastricht en Inspectie van het Onderwijs)
  • 2012 - 2013: onderzoeker en docent Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
  • 2011 - 2012: postdoctoraal onderzoeker Amsterdam Centre for Inequality Studies
  • 2011 - 2011: visiting scholar Institute for Social and Economic Research and Policy (ISERP), Columbia University, New York (spring semester)
  • 2007 - 2011: promovendus Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
  • 2003 - 2007: onderzoeker en beleidsmedewerker in het MBO (JOB)
  • 2001 - 2001: semester studie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika
  • 1998 - 2003: doctoraal Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam (cum laude)
 • Prijzen en erkenning

  Prijzen en publieke erkenning Louise Elffers

 • Publications

  2021

  2020

  2019

  2018

  • Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. In F. Glastra, & D. van Middelkoop (Eds.), Studiesucces in het hoger onderwijs: Van rendement naar maatschappelijke relevantie (pp. 141-166). Eburon. [details]

  2017

  • Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: Een ketenbenadering. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 35(1), 22-39.

  2015

  • Elffers, L., van de Werfhorst, H. G., & Fischer, M. M. (2015). De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case study. Pedagogische Studiën, 92(6), 413-433. [details]

  2013

  • Elffers, L. (2013). Staying on track: behavioral engagement of at-risk and non-at-risk students in post-secondary vocational education. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 545-562. https://doi.org/10.1007/s10212-012-0128-3 [details]
  • Elffers, L. (2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands. In S. De Groof, & M. Elchardus (Eds.), Early school leaving and youth unemployment (pp. 75-95). Leuven: Lannoo Campus. [details]
  • Elffers, L. (2013). The formation and realization of educational expectations across the transition to senior vocational education in the Netherlands. In E. Wuttke, & J. Seifried (Eds.), Transitions in vocational education (pp. 75-88). (Research in vocational education; No. 2). Opladen [etc.]: Barbara Budrich. [details]
  • Elffers, L., & Oort, F. J. (2013). Great expectations: students' educational attitudes upon the transition to post-secondary vocational education. Social Psychology of Education, 16(1), 1-22. https://doi.org/10.1007/s11218-012-9192-4 [details]
  • Elffers, L., & van de Werfhorst, H. G. (2013). Onderwijs: het Nederlandse stelsel en zijn centrale functies. In J. W. Duyvendak, C. Bouw, K. Gërxhani, & O. Velthuis (Eds.), Sociale kaart van Nederland: over instituties en organisaties. - 2e, geheel herz. dr. (pp. 115-130). Den Haag: Boom Lemma. [details]

  2012

  • Elffers, L. (2012). One foot out the school door? Interpreting the risk for dropout upon the transition to post-secondary vocational education. British Journal of Sociology of Education, 33(1), 41-61. https://doi.org/10.1080/01425692.2012.632866 [details]
  • Elffers, L., Oort, F. J., & Karsten, S. (2012). Making the connection: The role of social and academic school experiences in students' emotional engagement with school in post-secondary vocational education. Learning and Individual Differences, 22(2), 242-250. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.08.005 [details]

  2019

  • Elffers, L., & Jansen, D. (2019). De opkomst van schaduwonderwijs in Nederland: wat weten we en welke vragen liggen nog open? Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Elffers, L., Fukkink, R., Jansen, D., Helms, R., Timmerman, G., Fix, M., & Lusse, M. (2019). Aanvullend onderwijs: leren en ontwikkelen naast de school: Een verkennende schets van het landschap van aanvullend onderwijs in Nederland. Amsterdam: Startimpulsproject Gelijke kansen voor een diverse jeugd. [details]

  2021

  • Elffers, L. (2021). De toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland op papier en in de praktijk. In NRO symposium Hoger onderwijs: nieuwe richtingen na de pandemie? https://www.nro.nl/bijeenkomsten/nro-symposium-hoger-onderwijs-nieuwe-richtingen-na-de-pandemie/essays-symposium-hoger-onderwijs
  • Elffers, L. (2021). Onderwijs als de grote ongelijkmaker: gelijkheid en onderscheid in de meritocratische samenleving. In C. Brummer, & A. Groen (Eds.), Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Een programma van urgentie voor arbeid, technologie, wonen, onderwijs en democratie in een nieuwe tijd. Boom Uitgevers.
  • Elffers, L. (Author). (2021). Die goeie ouwe tijd. Web publication/site https://didactiefonline.nl/blog/louise-elffers/die-goeie-ouwe-tijd
  • Elffers, L., Jansen, D., Kienhuis, W., van Leeuwen, L., Fukkink, R. G., Helms, R., van Driel, K., Timmerman, G., Fix, M., Lecina, N., & Lusse, M. (2021). Aanvullend onderwijs in Nederland: Een verkennend beeld uit onderzoek en handvatten van en voor de praktijk.

  2020

  2019

  2018

  • Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie: Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid van het hbo: Van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk. Amsterdam: Lectoraat Beroepsonderwijs. [details]
  • Elffers, L. (2018). Run op de kopgroep. Didactief, 48(4), 24-25. [details]
  • Elffers, L., & Vervoort, M. (2018). Op weg naar het hbo: Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. [details]
  • Vervoort, M., & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: De rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 36(1), 23-37. [details]
  • Vervoort, M., van Diepen, M., & Elffers, L. (2018). "We staan aan de wieg van iets moois": Eerste ervaringen en opbrengsten van het Keuzedeel Voorbereiding hbo. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. [details]

  2017

  • Elffers, L. (2017). Kort notitie Louise Elffers (UvA) t.b.v. rondetafel Schaduwonderwijs d.d. 26 januari 2017. (Kamerstukken; No. 2017Z01159). Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. [details]
  • Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: Een stelselmatig struikelblok. In R. van Schoonhoven, J. Maarse, & F. Studulski (Eds.), Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo (pp. 45-56). Sardes. [details]
  • Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: Kansen bieden in de beroepskolom. In K. Hoogeveen, IJ. Jepma, & F. Studulski (Eds.), Kansen bieden in plaats van uitsluiten: Jubileumuitgave 1992-2017 Sardes.
  • Elffers, L. (2017). Versoepeling overgang naar het hbo: het zoeken naar verbinding in de keten. Bij de Les, 13(8), 26-27. [details]

  2016

  • Dronkers, J., Elffers, L., Karsten, S., van der Velden, R., & van de Werfhorst, H. (2016). Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen. Socialisme en Democratie, 73(2), 48-53. [details]
  • Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam (pp. 99-108). Bussum: Coutinho. [details]
  • Elffers, L. (2016). Schaduwonderwijs is riskant. Didactief, 46(7), 11. [details]

  2015

  • Elffers, L. (2015). Repareer de vroege selectie weer. Het Onderwijsblad, 19(18), 50-51. [details]
  • van de Werfhorst, H., Elffers, L., & Karsten, S. (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap. Didactief onderzoek. [details]

  2013

  2012

  • Elffers, L. (2012). De lastige weg naar een startkwalificatie. Profiel, 21(2), 32-33. [details]
  • Elffers, L. (2012). Voortijdig schoolverlaten in het MBO. Meso Magazine, 32(184), 22-25. [details]

  2018

  • Elffers, L., & Vervoort, M. H. M. (2018). Praktijkgericht onderzoek naar studiesucces in het hbo: complexiteit, diversiteit en inclusiviteit. Paper presented at
   Onderwijs Research Dagen (ORD) 2018, Nijmegen, Netherlands.

  2011

  Award

  • Elffers, L. (2021). Koersen op kansengelijkheid: van collectief actieprobleem naar collectief actienetwerk.
  • Elffers, L. (2020). Kansenstructuur op weg naar het hoger onderwijs.
  • Elffers, L. (2019). NRO praktijkgericht onderzoek Hoger Onderwijs.
  • Elffers, L. (2019). genomineerde HvA'er van het Jaar 2020.
  • Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid in het hbo.
  • Elffers, L. (2018). NWA startimpuls: Gelijke kansen voor een diverse jeugd - Aanvullend onderwijs.
  • Elffers, L. & Jak, S. (2017). NRO Overzichtsstudies 2017.
  • Elffers, L. (2016). nominatie Beste Onderwijskundig Artikel 2015 - Vereniging voor Onderwijsresearch.
  • Elffers, L. (2013). Prijs van Stichting P&V voor beste onderzoek naar de integratie van jongeren uitgesloten door vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid.

  Membership

  • Elffers, L. (2019-). lid programmacommissie Hoger Onderwijs, NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).
  • Elffers, L. (2019). begeleidingscommissie onderzoek schaduwonderwijs, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
  • Elffers, L. (2019-). LId wetenschappelijke adviesraad master Professioneel Meesterschap HvA, Hogeschool van Amsterdam (HvA).
  • Elffers, L. (2019). klankbordgroep beleidsdoorlichting MBO, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
  • Elffers, L. (2018-2021). Lid bestuur divisie Onderwijs & Samenleving VOR, Lid bestuur divisie Onderwijs & Samenleving VOR.
  • Elffers, L. (2016-2019). Research School ICO (Interuniversity Center For Educational Sciences).
  • Elffers, L. (2016-2019). lid bestuur divisie Onderwijs en Samenleving, VOR - divisie Onderwijs en Samenleving.

  Media appearance

  Talk / presentation

  • Elffers, L. (speaker) (10-12-2020). Latere selectie en differentiatie bij de overgang PO-VO, De nieuwe weg Tienercollege.
  • Elffers, L. (speaker) (22-11-2020). Ongelijkheid in schoolloopbanen: mechanismes in het stelsel, op scholen en in de thuisomgeving, Hogeschool van Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (7-10-2020). Kansenongelijkheid in schoolloopbanen naar en door het hbo, Hogeschool van Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (5-10-2020). Aanvullend onderwijs: de opkomst van de derde leeromgeving, Koninklijke Bibliotheek (Den Haag).
  • Elffers, L. (speaker) (18-5-2020). De bijlesgeneratie, DUO Dienst Uitvoering Onderwijs.
  • Elffers, L. (speaker) (2-12-2019). Expertmeeting Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Ministerie van OCW.
  • Elffers, L. (speaker) (6-11-2019). De bijlesgeneratie, NSO-CNA.
  • Elffers, L. (speaker) (16-5-2019). Het kopen van kansen: de inzet van schaduwonderwijs in de onderwijscompetitie, boekpresentatie Gelijke kansen in de stad, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (10-4-2019). De bijlesgeneratie, Staat van het Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs), Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (29-3-2019). Van Kohnstamms personalisme naar de roep om meer maatwerk in het onderwijs, minisymposium 100 jaar Kohnstamm, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (3-2019). Presentatie over Schaduwonderwijs, overleg jeugdfondsen, Den Haag.
  • Elffers, L. (speaker) (2019). Presentatie over De Bijlesgeneratie op scholingsdag directeuren, Esprit Scholengroep Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2019). Hbo als emancipatiemotor van de stad., Hogeschool van Amsterdam (HvA).
  • Elffers, L. (speaker) (2019). De bijlesgeneratie, Koning Willem I College.
  • Elffers, L. (speaker) (2019). Toegankelijkheid van het hoger onderwijs: wat, hoe en voor wie?, Opera Netwerk Amsterdam.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (15-12-2018). De bijlesgeneratie., Symposium ‘De Gelukkige Klas - Theo Thijssen herleeft, Amsterdam.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (27-11-2018). Wie mag er wetenschapper worden?, Gala van de Wetenschap, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (10-10-2018). Symposium Succes met je taal, Hogeschool van Amsterdam.
  • Elffers, L. (invited speaker) & Jansen, D. (speaker) (8-10-2018). De bijlesgeneratie: opkomst van de onderwijscompetitie in Nederland, Avond van de Wetenschap & Maatschappij, Den Haag.
  • Fukkink, R. (speaker), Elffers, L. (speaker), Jansen, D. (speaker) & Helms, R. (speaker) (31-8-2018). Buitenschools leren: Het landschap in kaart gebracht, Samen op koers, Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (6-7-2018). Studiemiddag 2 1/2 Lectoraat Beroepsonderwijs: oogsten en zaaien, Studiemiddag Lectoraat Beroepsonderwijs.
  • Elffers, L. (speaker) & Jansen, D. (speaker) (6-7-2018). AMCIS conference: educational inequality: mechanisms and institutions, AMCIS conference: educational inequality: mechanisms and institutions.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (4-7-2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie., ZAAM scholenkoepel.
  • Elffers, L. (speaker) (25-6-2018). European First Year Experience Conference, European First Year Experience Conference, Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (19-6-2018). 50 jaar Mammoetwet, Amsterdamse Academische Club.
  • Elffers, L. (speaker) (18-6-2018). lunchlezing PABO, Saxion University of Applied Sciences.
  • Elffers, L. (speaker) (7-6-2018). G5-conferentie Betrokkenheid en studiesucces, G5-conferentie Betrokkenheid en studiesucces.
  • Elffers, L. (speaker) (30-5-2018). De Bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie., Landelijk VMBO-congres.
  • Elffers, L. (speaker) (23-4-2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie, Inspectie van het Onderwijs.
  • Elffers, L. (speaker) (3-4-2018). Hoe verminderen we de prestatiedruk in het onderwijs?, Boekpresentatie Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (20-3-2018). Over grenzen heen kijken en reiken: de overstap van mbo naar hbo, Dynamiek in de doorstroom, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (8-3-2018). Schaduwonderwijs, Ministerie van OCW.
  • Elffers, L. (speaker) (20-6-2017). Is ons onderwijsstelsel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
  • Elffers, L. (speaker) (15-5-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, VO Raad.
  • Elffers, L. (speaker) (5-4-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, Masterclass Maatwerk VO Raad & SLO.
  • Elffers, L. (speaker) (28-3-2017). Studiesucces voor leerlingen in het vmbo en mbo, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Elffers, L. (speaker) (31-1-2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Studiedag Overgangen in het onderwijs, Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (21-1-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, ResearchED, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (19-1-2017). Kansrijke schoolloopbanen in de beroepskolom, Landelijke decanenbijeenkomst Platform vmbo D&P, Houten.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, VO Raad.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom, boekpresentatie Sardes Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Samen werken aan een betere aansluiting, Rotterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore?, VELON, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Meetup 020 - overgangen in het onderwijs, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Kansrijke schoolloopbanen in de beroepskolom, Voorjaarsconferentie Zaans Verbond, Zaandam.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (14-7-2016). Keynote: Higher education in times of educational expansion - educating more, and more diverse, students, Higher Education Conference, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (17-2-2016). Educational systems and outcomes: an integrative perspective, Skills for a lifetime – towards a future proof VET (Vocational Education and Training), Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (7-11-2013). Schooluitval is te voorkomen, Lezing gehouden op Macademics, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (6-6-2013). Transitie vmbo - mbo, Lezing Amsterdamse Academische Club, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (28-4-2013). School engagement and attainment of students from families with limited financial resources: the role of parents and peers, Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA):Education and Poverty: Theory, Research, Policy, and Praxis, San Francisco (CA), USA.
  • Elffers, L. (speaker) (7-3-2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands, Paper presented at Conference of P&V Foundation, Brussel (B).
  • Elffers, L. (speaker) (2013). Meer betrokkenheid - meer studiesucces?, Lezing gehouden op Artevelde Hogeschool Gent op 28 maart 2013 en Alfa College Groningen op 15 oktober 2013.
  • Elffers, L. (speaker) (26-4-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op de miniconferentie Parents Matter, Bunnik, NL.
  • Elffers, L. (speaker) (13-3-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op het Ministerie van OCW voor directies BVE en Ouderbetrokkenheid, Den Haag, NL.
  • Elffers, L. (speaker) (13-3-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op het Ministerie van OCW voor directie HO&S, VSV, Kennis en BVE, Den Haag, NL.
  • Elffers, L. (speaker) (3-11-2011). Studiesucces en schooluitval na de transitie naar het MBO, Lezing voor het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), Utrecht (NL).
  • Elffers, L. (invited speaker) & Weiss, C. C. (invited speaker) (8-4-2011). The impact of student engagement across educational transitions: a comparative international study, Paper presented at the Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans, LA.
  • Elffers, L. (invited speaker) (24-2-2011). The transition to post-secondary vocational education: students' entrance, experiences and success, Seminar Quantitative Methods in the Social Sciences (QMSS), ISERP, Columbia University, New York, USA.
  • Weiss, C. (invited speaker) & Elffers, L. (invited speaker) (19-2-2011). The mixed role of teacher-student relationships in student achievement: implications for educational research and policy, Paper presented at the Annual Meeting of the Sociology of Education Association, Monterey, CA.
  • Elffers, L. (invited speaker) (2011). The impact of school support at home on students’ educational aspirations and attitudes, 14th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Exeter, UK.

  Others

  • Elffers, L. (participant) (2019). Onder Amsterdammers... met wethouder Marjolein Moorman, Amsterdam. We praten met lector Louise Elffers (HvA) over haar boek De Bijlesgeneratie. Vanuit haar onderzoek constateert zij dat leerlingen en hun ouders (…) (participating in a conference, workshop, ...).
  • Elffers, L. (organiser) (28-11-2018). Symposium Licht op Schaduwonderwijs, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Elffers, L. (organiser) (16-10-2018). werkbijeenkomst Toegankelijkheid van het hbo, Amsterdam. Het waarborgen van de toegankelijkheid in het hbo is een breed gedragen doel. Er lijkt sprake van algemene consensus dat studenten een gelijke kans (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • Elffers, L. (organiser) (15-6-2018). OnderwijsResearchDagen 2018, Nijmegen. Organisator symposium Praktijkgericht onderzoek naar studiesucces in het hbo: complexiteit, diversiteit en inclusiviteit (organising a conference, workshop, ...).
  • Elffers, L. (examiner) (9-2-2018). Member of the doctorate committee of Maren Thomsen (examination).
  • Elffers, L. (examiner) (20-9-2017). Hafid Ballafkih - Qualications, Skills and More! Characteristics Employers Look for when Hiring Newly Graduated Applicants for a Higher Occupational Level (examination).

  2021

  2021

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Stichting Kenniscentrum Ongelijkheid
   directeur-bestuurder